Velkommen til Norske Billedkunstneres søkeportal

Her kan du søke stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Norske Billedkunstnernes stipendkomité innstiller til prosjektstøtte og samtlige stipend. Stipendkomiteen velges av Norske Billedkunstneres medlemmer.

Prosjektstøtte kan søkes to ganger per år. Neste frist er 21. mars 2018 kl. 13.00.

Neste frist for å søke stipend er 16. oktober 2018 kl. 13.00.

Logg inn